Wie betaalt de vaccinatietijd?

In mijn praktijk komt regelmatig de vraag binnen voor wiens rekening de tijd komt die een werknemer kwijt is aan zijn of haar vaccinatie. Hier is al snel een middag of ochtend mee gemoeid. Het zit zo.

Een werknemer die zich alleen onder werktijd kan laten vaccineren kan hiervoor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen als hij echt niet buiten werktijden de prik kan gaan halen. De werkgever moet hem dan dus gewoon doorbetalen.

Een werknemer kan calamiteitenverlof opnemen als hij te maken krijgt met ”onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen”. Denk hierbij aan een brand, inbraak of lekkage in het huis van de werknemer. Ook is het verlof te gebruiken bij ”zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden”, zoals de bevalling van een partner, het overlijden en de lijkbezorging van bepaalde naasten, arts- of ziekenhuisbezoek dat redelijkerwijs niet buiten werktijd is te plannen en de noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van een naaste.

Criteria voor calamiteitenverlof
Krijgt een werknemer een oproep om de coronavaccinatie te halen onder zijn werktijd, dan ligt het aan zijn arbeidsovereenkomst en de omstandigheden van het geval of hij een beroep kan doen op calamiteitenverlof. Om voor dit verlof in aanmerking te komen gelden in het algemeen drie criteria:

  • het moet gaan om een spoedeisende omstandigheid; of
  • het betreft een onvoorziene omstandigheid; of
  • het gaat om een omstandigheid die niet buiten werktijd te plannen is.

Bij een coronavaccinatie geldt dat het niet direct spoedeisend is en er geen sprake is van onvoorzienbaarheid, maar het kan wel zo zijn dat het niet buiten werktijd te plannen is. Dan kan de werknemer dus calamiteitenverlof aanvragen. Laat een werknemer zich, ondanks de mogelijkheid de prik buiten werktijd te halen, toch onder werktijd vaccineren, dan moet hij zijn vakantie-uren inzetten.

Ook verlof als werknemer iemand moet begeleiden
Ook een werknemer die iemand moet begeleiden bij vaccinatie, kan daarvoor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. Dan gelden dezelfde criteria van spoedeisend zijn, onvoorzien zijn of niet buiten werktijd te plannen zijn. En het moet gaan om een naast familielid, een nabije sociale relatie of een huisgenoot. Daarnaast moet serieus gekeken worden naar de mogelijkheid dat iemand anders dan de werknemer de persoon in kwestie kan begeleiden.

Als u hierover nog vragen heeft neem dan gerust contact op.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.