Algemene voorwaarden Gewoon Arbeidsrecht

Op alle werkzaamheden en diensten van Gewoon Arbeidsrecht zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder andere een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos naar u worden toegezonden. U kunt de algemene voorwaarden ook hieronder downloaden.

Algemene Voorwaarden Gewoon Arbeidsrecht