Arbeidsconflict

Een verstoorde arbeidsverhouding kan alleen tot een redelijke ontslaggrond leiden als de arbeidsverhouding zodanig is verstoord dat van u als werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Als u als werkgever zelf bewust heeft aangestuurd op een verstoring van de arbeidsverhouding en vervolgens een beëindigingsprocedure start kiezen de meeste kantonrechters ervoor het ontbindingsverzoek af te wijzen. Als het echter gaat om een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding ontbinden sommige kantonrechters de arbeidsovereenkomst toch onder toekenning van een billijke vergoeding, bovenop de transitievergoeding. Dit kan leiden tot een behoorlijk hoog prijkaartje.

Een voorbeeld waarin de kantonrechter meende dat de arbeidsverhouding verstoord is door werkgever en een extra vergoeding is toegekend is te lezen in de uitspraak van de kantonrechter Den Haag van 1 maart 2018. In deze zaak was tussen een werkgever en werknemer in de musicalbranche een verstoorde verhouding ontstaan. Het ging om een werknemer die al ruim 22,5 jaar werkzaam was bij de (rechtsvoorganger van) werkgever. De werknemer had er geen vertrouwen meer in dat de audities objectief verliepen en had het gevoel op een zijspoor te zijn gezet. Ook mediation had niet tot een oplossing geleid en ook dit had het wantrouwen bij werknemer niet weg kunnen nemen.
Aangezien auditeren wel een vast onderdeel van de procedure is om in aanmerking te komen voor een plek bij een productie en werkgever, ondanks mediation, die gedachte van werknemer niet had kunnen wegnemen, kwam de kantonrechter in dit geval tot het oordeel dat sprake was van een verstoorde verhouding die aanleiding vormde om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter vond wel dat er aanleiding was om bovenop de transitievergoeding van ruim € 27.000 bruto een billijke vergoeding toe te kennen van € 50.000 bruto. De kantonrechter rekende het de werkgever aan dat op de audities alleen hele korte en niet concrete afwijzingen waren gekomen. Deze mededelingen gaven de werknemer geen duidelijkheid over de redenen van de afwijzingen. Met name door deze manier van handelen was een verstoorde relatie ontstaan. Gelet op de lange en goed staat van dienst van de werknemer achtte de kantonrechter dit ernstig verwijtbaar aan werkgever. Wel dus einde dienstverband, maar met een fors prijskaartje eraan voor werkgever.

Het is dus altijd raadzaam om deskundig arbeidsrechtelijk advies in te winnen bij een (dreigend) arbeidsconflict. Het kan immers leiden tot het verkrijgen van een hogere (billijke) vergoedingWin daarom tijdig advies in om te voorkomen dat er een onomkeerbare situatie ontstaat. Tijdig bijsturen kan u een hoop geld besparen.

U kunt gerust contact opnemen voor advies.