Arbeidsovereenkomsten

Als werkgever is het van belang om werknemers in dienst te nemen die over de juiste vaardigheden beschikken en passen binnen uw onderneming. Zeker nu een proeftijd nog slechts is toegestaan in arbeidsovereenkomsten van langer dan zes maanden, in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd het niet langer is toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen en de loondoorbetalingsplicht nog maar beperkt kan worden uitgesloten. Selectie van de juiste werknemers is dan ook van groot belang.

Eveneens is het van belang om, alhoewel het niet verplicht is, met een werknemer een arbeidsovereenkomst schriftelijk overeen te komen. Zonder een schriftelijke arbeidsovereenkomst is het namelijk moeilijker om aan te tonen welke afspraken zijn gemaakt. Bovendien dienen bepaalde afspraken schriftelijk overeengekomen te worden om geldig te kunnen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het proeftijdbeding en het concurrentiebeding. Daar komt bij dat een werkgever verplicht is bepaalde informatie, zoals de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en de opzegtermijn, schriftelijk aan de werknemer te verstrekken. Die informatie hoeft niet te worden verstrekt in de vorm van een arbeidsovereenkomst, maar dat is vaak wel net zo verstandig.

Het is van belang dat uw arbeidsovereenkomst juridisch correct is. Anders loopt u allerlei risico’s. Bijvoorbeeld dat u uw werknemer niet kunt houden aan het concurrentiebeding. Dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch eindigt of niet tussentijds kan worden opgezegd. Of dat u geen gebruik kunt maken van het proeftijdbeding.

Sedert de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020, meer in het bijzonder de ww-premiedifferentiatie naar de aard van het contract, is een arbeidsovereenkomst nog belangrijker geworden. Om het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, betaalt een werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage ww-premie over het loon van een werknemers met een vast contract en een hoge ww-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. De lage ww-premie mag worden afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst. In andere gevallen – behalve enkele specifieke uitzonderingen – geldt de hoge ww-premie. De Wet Arbeidsovereenkomst in balans maakt het dus nog belangrijker om de arbeidsovereenkomst op schrift te stellen.

Wilt u een arbeidsovereenkomst die juridisch correct is? Gewoon Arbeidsrecht stelt graag een arbeidsovereenkomst voor u op of toetst desgewenst uw huidige arbeidsovereenkomsten om te bezien of de inhoud daarvan nog steeds juridisch correct is in het licht van de laatste wijzigingen in het arbeidsrecht.

U kunt hiervoor contact opnemen met Gewoon Arbeidsrecht.