Ontslagvoorstel van werkgever

Laat altijd uw beëindigingsovereenkomst beoordelen. U kunt op die manier uw rechten op een WW-uitkering veilig stellen. Bovendien is het bijna altijd mogelijk om voor u een betere regeling uit te onderhandelen, bijvoorbeeld een latere einddatum en/of een hogere ontslagvergoeding. Regelmatig lukt het zelfs om uw werkgever mee te laten betalen aan de kosten die u hebt moeten maken voor het bereiken van een latere einddatum en/of een hogere ontslagvergoeding.

Als uw werkgever u laat weten afscheid te willen nemen van u, dan kan het zo zijn dat u dit eigenlijk zelf ook al wilde. Dat u het niet erg vindt om ontslagen te worden. Het kan ook zo zijn dat u in eerste instantie uw ontslag wilde voorkomen, maar dat u daar inmiddels anders over denkt. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u op een vervelende manier heeft behandeld, waardoor u het niet meer ziet zitten om verder te gaan met uw werkgever. Ook is het mogelijk dat u uw ontslag graag zou willen voorkomen, maar dat u hier geen mogelijkheden voor ziet. In al deze omstandigheden, maar ook nog in verschillende andere omstandigheden, kan het zo zijn dat u de voorkeur geeft aan een beëindigingsovereenkomst. Vanzelfsprekend wilt u dan wel dat deze overeenkomst recht doet aan uw situatie. Dat u geen genoegen neemt met minder dan waarop u recht hebt. Laat daarom altijd uw beëindigingsovereenkomst beoordelen.

Voor u als werknemer is het immers belangrijk om te weten of het voorstel dat uw werkgever doet redelijk is. Of andere voorwaarden, zoals een latere einddatum en/of een hogere ontslagvergoeding, haalbaar zijn. Als dat zo is, zult u willen weten waaraan u ongeveer moet u denken. Verder zult u willen dat uw rechten op een WW-uitkering veilig worden gesteld.

Het is ook mogelijk dat u twijfelt of u er verstandig aan doet om überhaupt akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst. U vraagt zich bijvoorbeeld af of u niet beter kunt strijden voor het behoud van uw baan. U vraagt zich af wat u het beste kunt doen. Uw ontslag voorkomen, akkoord gaan met het voorstel van uw werkgever of een betere regeling uit onderhandelen?

Soms zijn ook andere factoren van belang. Het zou immers kunnen dat u graag een onderneming wilt opstarten. Dan kan voor u bijvoorbeeld van belang zijn hoe zich dit verhoudt tot uw aanspraak op een WW-uitkering. Ook zou voor u van belang kunnen zijn dat uw concurrentiebeding komt te vervallen. Wat u wilt en of een regeling de voorkeur heeft boven het voorkomen van uw ontslag zal afhankelijk zijn van allerlei omstandigheden. Onder andere de reden waarom uw werkgever u wil ontslaan. Of die reden terecht is of niet. Of het de verwachting is dat u snel een andere baan zult vinden of dat dit juist lang zal duren. De financiële situatie van uw werkgever. Uw financiële situatie. Het voorstel dat uw werkgever u doet. In hoeverre het mogelijk is om door middel van onderhandelingen uw werkgever ertoe te bewegen met een betere regeling akkoord te gaan.

In ieder geval is voor u van belang om te weten of een voorstel met gunstigere voorwaarden voor u haalbaar is. Als dat zo is, zult u willen weten waaraan u dan moet denken. Bovendien zult u willen weten met welke kosten en risico’s u rekening dient te houden. Daarvoor is het van belang om te weten wat de vermoedelijke uitkomst zou zijn als u geen overeenstemming bereikt met uw werkgever. De vermoedelijke uitkomst van een ontslagprocedure zal namelijk over het algemeen de basis vormen voor onderhandelingen. Als de kans klein is dat er een einde komt aan uw arbeidsovereenkomst als hierover een ontslagprocedure gevoerd dient te worden, is uw onderhandelingspositie uiteraard veel beter dan wanneer die kans groot is. Hoe groot die kans is, is afhankelijk van allerlei omstandigheden. Onder andere van de reden dat uw werkgever afscheid wenst te nemen van u en of die reden terecht is. Maar ook hoe goed u zich laat bijstaan.

Uw werkgever zal zich over het algemeen laten bijstaan door iemand van P&O/HRM en een goede arbeidsrecht advocaat. Als u daaraan tegenwicht wenst te bieden, dan is het van belang dat u zich in ieder geval ook laat bijstaan door een goede arbeidsrechtspecialist. Gewoon Arbeidsrecht heeft voor veel werknemers een uitkomst weten te bewerkstelligen, waarmee zij bijzonder tevreden waren. Wilt u weten of dit voor u ook haalbaar is? Laat dan uw beëindigingsovereenkomst beoordelen.

Voor het beoordelen van een beëindigingsovereenkomst stellen werkgevers regelmatig een budget ter beschikking. Vaak ligt dat budget tussen € 500 en € 750 vermeerderd met 21% BTW. Als dat het enige is wat gedaan hoeft te worden, is zo’n budget in ieder geval toereikend. Over het algemeen is het mogelijk om binnen dat budget meer te doen, zoals het voeren van een korte bespreking en/of het doornemen van stukken om in te kunnen schatten of het haalbaar is om een latere einddatum en/of een hogere ontslagvergoeding te bereiken. Als nadere werkzaamheden zijn gewenst voor het bereiken van een latere einddatum en/of een hogere ontslagvergoeding, dan zal zo’n budget niet voldoende zijn. Het betreft immers slechts een budget voor het beoordelen van een beëindigingsovereenkomst, geen budget voor het bereiken van een latere einddatum en/of een hogere ontslagvergoeding.

Het is dan ook van belang om de werkzaamheden steeds zo te verrichten dat zoveel als mogelijk een situatie wordt bereikt dat hetgeen u extra ontvangt van uw werkgever beduidend meer is dan u aan Gewoon Arbeidsrecht dient te voldoen. Dat lukt bijna altijd. Regelmatig lukt het zelfs om de werkgever mee te laten betalen aan de extra kosten die u hebt moeten maken voor het bereiken van een latere einddatum en/of een hogere ontslagvergoeding. Soms is een werkgever zelfs bereid alle extra kosten te voldoen.

Twijfelt u of een bespreking voor u waardevol zou zijn? Neem gerust vrijblijvend en kosteloos contact op om te bezien of het voor u waardevol kan zijn om een bespreking te hebben. Of laat Gewoon Arbeidsrecht contact met u opnemen.