Beoordelingsgesprekken

Het voeren van beoordelingsgesprekken was altijd al van groot belang voor werkgevers. Het biedt u als werkgever immers de gelegenheid om uw werknemer te laten weten wat hij of zij wel of niet goed doet en om het functioneren te verbeteren op de punten waarop het functioneren onvoldoende is.

Sinds 1 juli 2015 is dit nog belangrijker geworden, omdat het ontslagrecht sinds die datum dusdanig is veranderd dat het veel moeilijker is geworden om een werknemer te ontslaan die onvoldoende functioneert als u onvoldoende moeite hebt gedaan om het functioneren te verbeteren.

Het is dan ook raadzaam om – als u dit niet al deed – functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken te gaan voeren met uw werknemers en de inhoud daarvan op papier te zetten. Feitelijk begint dit al met een goede en actuele functiebeschrijving, afgestemd op de vacature waarop uw werknemer destijds is aangenomen. Mocht een werknemer onverhoopt onvoldoende functioneren dan is van belang om er zoveel als mogelijk voor te zorgen dat uw werknemer (weer) goed gaat functioneren.

Wilt u hulp bij het voeren van functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken? Wilt u hulp bij het opstellen van een functioneringsverslag en/of een beoordelingsformulier? Of wilt u weten welke andere acties u zou moeten ondernemen om het functioneren van uw werknemer te verbeteren? U kunt contact opnemen voor advies.