Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers de compensatie van transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens goed.

Dat staat in de Regeling compensatie transitievergoeding die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd. De regeling moet de procedure rondom het aanvragen van deze compensatie verduidelijken.

Aanvraag compensatie
Werkgevers die op of na 1 april 2020 een transitievergoeding hebben verstrekt aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer kunnen de vergoeding aanvragen. De compensatie moet binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding worden aangevraagd.

Ook werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, kunnen gebruik maken van de vergoeding. Zij moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Wanneer is er recht op compensatie
Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen, zo staat in de gepubliceerde regeling:

 1) dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 2) de duur van de arbeidsovereenkomst;
 3) dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 4) dat transitievergoeding is betaald;
 5) hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden;
 6) hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Welke gegevens moet de werkgever verstrekken?
De werkgever zal bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken:

 •  De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 •  Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals:
   –  de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
   –  de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden;
   –  de beëindigingsovereenkomst die ziet op het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
 •  Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 •  Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 •      De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 •  Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen moeten betalingsbewijzen worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Het UWV beslist vervolgens of de compensatie wordt toegewezen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.