Disclaimer

Gewoon Arbeidsrecht, de maker en/of aan deze website gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. Hoewel deze site met de grootste zorg is samengesteld, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, de actualiteit en de juistheid van de weergegeven informatie.

Handel daarom nooit op basis van informatie die op deze website wordt weergegeven. Het feit dat juridische aangelegenheden erg specifiek kunnen zijn zorgt ervoor dat uw zaak anders kan zijn dan de zaak die hier beschreven wordt of de algemene regels die hier beschreven worden.
Voorts bestaat er een spanningsveld tussen de leesbaarheid van de artikelen en de juridische nuance. In gevallen waarin beiden niet overeenkomen, kiest Gewoon Arbeidsrecht voor leesbaarheid van de website.
Tenslotte is het zo dat het arbeidsrecht voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Hierdoor kan het voorkomen dat op de website geplaatste informatie door het verstrijken van de tijd inmiddels is achterhaald als gevolg van gewijzigde wettelijke regels of jurisprudentie.

De juiste handelswijze voor uw zaak kan dan ook nooit worden vastgesteld aan de hand van de informatie op de website van Gewoon Arbeidsrecht. Aan de gegevens die op deze site worden weergegeven kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Het bovenstaande geldt óók voor alle niet betaalde adviezen die Gewoon Arbeidsrecht geeft. Hoewel Gewoon Arbeidsrecht haar uiterste best doet om deze adviezen correct uit te brengen, kunt u nooit enige rechten aan de adviezen ontlenen.
Heeft u een juridisch probleem, dan kunt u Gewoon Arbeidsrecht inschakelen voor betaalde rechtshulp op maat. Uiteraard kunt u wél altijd vertrouwen op - en rechten ontlenen aan - de betaalde adviezen die door Gewoon Arbeidsrecht worden gegeven.