Dreigend ontslag?

Uw werkgever heeft u laten weten afscheid te willen nemen van u, maar u wilt daaraan niet meewerken. Of u kunt daaraan niet meewerken, bijvoorbeeld omdat u arbeidsongeschikt bent. Hoe kunt u dan uw ontslag voorkomen?
Uw ontslag voorkomen is mogelijk als niet voldaan is aan de regels die gelden voor ontslag. In Nederland is het namelijk niet eenvoudig om u als werknemer tegen uw wil te ontslaan, tenzij uw arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt.
Uw werkgever zal goede redenen moeten hebben om u te ontslaan en dit ook moeten kunnen onderbouwen. Ook moet uw werkgever over het algemeen kunnen aantonen dat niet de mogelijkheid bestaat om u te herplaatsen.
Is uw werkgever daartoe niet in staat, dan zal uw werkgever er over het algemeen niet in slagen om de arbeidsovereenkomst met u tegen uw wil te beëindigen. Uw ontslag voorkomen is dan een optie.
Wilt u meer weten over de regels die gelden bij een ontslag of wilt u graag persoonlijk advies hebben om uw ontslag te voorkomen? Dan bent u bij Gewoon Arbeidsrecht aan het juiste adres. In het verleden heeft Gewoon Arbeidsrecht voor meerdere werknemers het ontslag weten te voorkomen doordat de werkgever zich ten onrechte op het standpunt stelde dat de arbeidsovereenkomst zou moeten eindigen. Als u dat wilt, dan kan Gewoon Arbeidsrecht u bijstaan.

U kunt bellen voor het maken van een afspraak voor een bespreking, waarin uw persoonlijke situatie wordt beoordeeld en u van waardevol advies wordt voorzien. Hebt u liever dat u gebeld wordt voor het maken van een afspraak? Dat kan uiteraard ook. Vul hiervoor het contactformulier in. Dan wordt u zo snel mogelijk gebeld. Vanzelfsprekend hebt u zelf in de hand hoe lang de bespreking duurt. Natuurlijk mag u naar de bespreking iemand meenemen. Bijvoorbeeld uw partner, uw vader, uw moeder, uw (klein)kind, een andere familielid, een (ex)collega of een goede vriend(in). Twee personen horen immers meer dan één. Bovendien heeft die persoon regelmatig waardevolle input voor de bespreking. U zult er immers voor kiezen u te laten vergezellen door iemand die u vertrouwt en vaak ook op de hoogte is van de situatie.