Arbeidsongeschiktheid

Als u als werknemer arbeidsongeschiktheid bent, hebt u in principe gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid recht op loondoorbetaling. In sommige situaties wordt deze periode verlengd. Als uw arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt gedurende uw arbeidsongeschiktheid eindigt in principe ook uw recht op loondoorbetaling.

Gedurende de tijd dat u recht hebt op loondoorbetaling dient uw werkgever er in principe voor zorg te dragen dat u goed wordt gere-integreerd. Helaas laten de re-integratie inspanningen van de werkgever nogal eens te wensen overlaten.
Regelmatig gebeurt het zelfs dat de werkgever er het bijltje bij neergooit en het ontslag van u als werknemer nastreeft met bijvoorbeeld als argument dat u niet zou functioneren. U krijgt dan bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst in de hand gedrukt met het verzoek om daarmee akkoord te gaan. Zolang u echter arbeidsongeschikt bent, is het voor u over het algemeen niet mogelijk om hiermee akkoord te gaan. U loopt dan namelijk het risico uw rechten op een uitkering prijs te geven. U dient eerst te re-integreren. Daarna is het – als u dat wenst – mogelijk om te spreken over een einde van de arbeidsovereenkomst.

Als u daarover al wilt spreken zolang u nog arbeidsongeschikt bent, is van belang dat dit op zo’n manier gebeurt dat u uw rechten op een uitkering behoudt. Het is immers niet mogelijk om in de toekomst te kijken en dus ook niet mogelijk om te zeggen of u al dan niet gebruik hoeft te maken van een uitkering.

Desgewenst is het ook mogelijk om te proberen uw re-integratie bij te sturen. De inkoop van re-integratie dient weliswaar in eerste instantie uit te gaan van uw werkgever, maar het kan zijn dat bijsturen daarvan gewenst is, zodat daarmee bereikt wordt dat uw re-integratie weer voorop komt te staan.

Wilt u weten of het waardevol zou zijn voor u om Gewoon Arbeidsrecht in te schakelen? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact op of laat Gewoon Arbeidsrecht contact met u opnemen.