Let op met pensioenontslagbeding

In standaard arbeidsovereenkomsten is veelal een beding opgenomen, waarin is verwoord dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is het zogeheten pensioenontslagbeding. Echter, de huidige pensioenleeftijd is niet altijd gelijk aan de wettelijke AOW-leeftijd. Dit kan in de praktijk voor de nodige problemen zorgen. Recent was een dergelijke kwestie aan de orde bij het Hof Amsterdam, waarbij het Hof oordeelde dat de arbeidsovereenkomst van werkneemster niet was geëindigd. Werkneemster had weliswaar de AOW-leeftijd bereikt, maar in de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat de sprake was van een einde van rechtswege bij het bereiken van de pensioenleeftijd.

Werkneemster is sinds 1999 werkzaam voor Deloitte in de functie van Managing Director Finance en EMEA Controller. In de arbeidsovereenkomst van werkneemster is een zogeheten pensioenontslag-beding opgenomen. De tekst hiervan luidt als volgt:

‘’Het dienstverband eindigt in ieder geval van rechtswege, zonder dat hiertoe enige opzegging of mededeling is vereist, op de eerste van de kalendermaand samenvallend met of volgend op de datum waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.’’

In 2017 heeft Deloitte werkneemster bericht dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Werkneemster, geboren in 1952, heeft op 17 mei 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Zij heeft verzocht langer door te werken en heeft aangegeven nog niet haar pensioenleeftijd te hebben bereikt, gelet op voornoemde pensioenrichtleeftijd. Deloitte stelt zich echter op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst van werkneemster per 31 mei 2018 van rechtswege eindigt vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Werkneemster is vervolgens niet meer toegelaten tot haar werkzaamheden, waarna zij in een kort-geding procedure wedertewerkstelling alsmede doorbetaling van haar salaris heeft gevorderd. Werknemer stelt kort gezegd dat haar arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd omdat in haar arbeidsovereenkomst staat dat dit slechts het geval is bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Deze leeftijd is in haar geval niet gelijk aan de AOW-leeftijd.

De kantonrechter wijst de vorderingen van werkneemster echter af en stelt dat partijen met ”pensioengerechtigde leeftijd” hebben bedoeld de – objectief bepaalbare – AOW-gerechtigde leeftijd.
In hoger beroep beslist de rechter anders: leeftijd in pensioenreglement beslissend. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst van werkneemster pas op 31 mei 2020 van rechtswege zal eindigen. De vorderingen van werkneemster worden toegewezen.

Bekijk uw modelcontract!
Gelet op dit arrest van het Hof is het raadzaam uw model arbeidsovereenkomst nog eens kritisch onder loep te nemen. Mocht u hierover vragen hebben of overleg wensen, neemt u dan gerust contact op.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.