Nieuwe uitvoeringsregels bij bedrijfseconomisch ontslag

Het arbeidsrecht is voortdurend in beweging en dat heeft ook gevolgen voor het ontslag om bedrijfseconomische redenen. Sinds de uitvoeringsregels in 2018 werden gewijzigd, zijn er wetten veranderd en heeft de Hoge Raad uitspraken gedaan. Het UWV komt daarom met een nieuwe versie van de uitvoeringsregels. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Burgerlijk wetboek
Sinds augustus 2018 is in het Burgerlijk Wetboek de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers veranderd (artikel 7:673d BW). Om voor de overbruggingsregeling in aanmerking te komen, moesten werkgevers aan drie criteria voldoen. Die criteria werden te streng bevonden. Door deze regeling aan te passen, kunnen meer werkgevers afscheid nemen van werknemers en daarbij een lagere transitievergoeding betalen.

AVG
De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vond plaats op 25 mei 2018. Toch is deze verandering nu opgenomen in de nieuwe uitvoeringsregels. De ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming is per 25 mei 2018 niet meer geregeld in het Burgerlijk Wetboek, maar in artikel 38 van de AVG. Het opzegverbod is gewijzigd van een ”tijdens” naar een “wegens” opzegverbod en is niet langer een opzegverbod als bedoeld in artikel 7:670 lid 1 tot en met 4 en lid 10 BW.

ANWB-arrest
De Hoge Raad heeft in het ANWB-arrest een nadere uitleg gegeven bij artikel 3 van de Ontslagregeling. Het komt erop neer dat onder omstandigheden de bedrijfseconomische reden voor ontslag niet getoetst wordt bij de onderneming, maar bij een bedrijfsonderdeel van de onderneming, als dat ten dienste staat van een doelmatige bedrijfsvoering en het bedrijfsonderdeel voldoende zelfstandigheid heeft. Deze nadere uitleg is verwerkt in paragraaf 1.9 van de Uitvoeringsregels.

KLM-arrest
In paragraaf 2.12 van de Uitvoeringsregels is de nadere uitleg van de Hoge Raad over uitwisselbare functies verwerkt (KLM-arrest). Van belang is wat de functie in de praktijk in het algemeen (dus niet op basis van de specifieke invulling door een individuele werknemer) behelst. Bij de vergelijking van functies zijn ook de omstandigheden waaronder deze functies worden verricht, relevant.

Shell arrest
De Hoge Raad heeft in het Shell arrest bepaald dat het bij het herplaatsingsvereiste niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten. Deze uitspraak is verwerkt in paragraaf 3.4 van de Uitvoeringsregels.

Voor de liefhebbers zijn de nieuwe uitvoeringsregels hier te vinden. Wilt u hierover meer weten, neem dan gerust contact op.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.