Ontslag

Helaas bent u als werkgever soms genoodzaakt om afscheid te nemen van een werknemer. Daarvoor kunnen allerlei redenen aanwezig zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een werknemer onvoldoende functioneert, dat u met een werknemer een conflict heeft of dat het financieel slecht gaat met uw onderneming, waardoor u genoodzaakt bent één of meerdere werknemers te ontslaan. Het is van cruciaal belang om bij ontslag alle vereisten die daarvoor gelden in acht te nemen.

Een ontslagprocedure kan op drie manieren worden doorlopen: met wederzijds goedvinden, via het UWV en via de kantonrechter. Wanneer de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag is het niet nodig om procedurekosten te maken. U gaat dan uit elkaar door middel van een vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft na instemming echter altijd twee weken wettelijke bedenktijd.

Indien een werknemer niet instemt met het ontslag bepaalt de ontslagreden de te doorlopen ontslagroute. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij langdurige ziekte moet u naar het UWV. Voor overige ontslagzaken gaat u naar de kantonrechter.

Omdat Gewoon Arbeidsrecht zich uitsluitend bezig houd met arbeidsrecht bent u hier aan het juiste adres als u hulp zoekt bij ontslag. Met ingang van 1 juli 2015 zijn er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, die de ontslagmogelijkheden voor werkgevers ernstig hebben bemoeilijkt ten opzichte van voorafgaande jaren. Het is dan ook raadzaam u bij te laten staan door een echte specialist op het gebied van arbeidsrecht en niet iemand die het erbij doet. Een mislukte ontslagpoging leidt immers tot een onwerkbare situatie en zal uiteindelijk veel duurder uitpakken in de vorm van een toekenning aan de werknemer van een billijke vergoeding naast de transitievergoeding.

De expertise van Gewoon Arbeidsrecht beperkt zich niet alleen tot het juridische. Als uw werknemer bijvoorbeeld onvoldoende functioneert is het mogelijk om te bezien of dit functioneren nog te verbeteren is. Als u bijvoorbeeld dient te reorganiseren is het mogelijk om te bezien wat de meest verstandige manier is om dit te doen.

Wilt u bezien of het raadzaam is om u door Gewoon Arbeidsrecht te laten bijstaan ? Neem dan contact op of vul het contactformulier in.