Over deze loonbestanddelen wordt de transitievergoeding berekend

Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding anders berekend. Maar over welke loonbestanddelen dient u de transitievergoeding eigenlijk te berekenen? Wat telt wel en niet mee?

De transitievergoeding wordt in elk geval berekend over het basissalaris. Daarnaast tellen (meestal) mee:

• vakantietoeslag (meestal 8 procent);
• provisies;
• eindejaarsuitkering;
• overwerkvergoedingen;
• ploegentoeslagen;
• bonussen;
• winstuitkeringen.

Basissalaris
Het basissalaris is het bruto salaris zoals dat per maand voor de overeengekomen arbeidsduur is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Is er alleen sprake van een uurloon en een overeengekomen arbeidsomvang? Dan moet u het bruto uurloon moet vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Is er geen sprake van een overeengekomen arbeidsduur? Dan neemt u het gemiddeld aantal uur dat in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag is gewerkt. Dit gemiddelde vermenigvuldigd u met het bruto uurloon. Heeft de werknemer korter dan 12 maanden bij uw organisatie gewerkt? Dan neemt u het gemiddelde over die periode.

Vakantietoeslag
Over dit basissalaris moet u ook de vakantietoeslag berekenen. Bij de meeste organisaties wordt hiervoor het Nederlandse minimum van 8 procent gehanteerd. Maar het is mogelijk dat hier bij cao of in de arbeidsovereenkomst van wordt afgeweken.

Provisie
Voor verkoopmedewerkers en salesmanagers is het heel normaal om een loon te ontvangen dat gedeeltelijk uit provisie bestaat. Geldt dat ook voor de ontslagen medewerker? Dan moet u de uitgekeerde provisie over de voorgaande 12 maanden bij elkaar optellen en door 12 delen. Dit bedrag telt u vervolgens op bij het bruto maandloon.

Eindejaarsuitkering
Als de eindejaarsuitkering een vast onderdeel is van het loon, moet u dit bedrag voor 1/12 deel optellen bij het bruto maandloon. Is de eindejaarsuitkering afhankelijk van een bepaalde prestatie of is deze eenmalig uitgekeerd als geste? Dan is het geen vast onderdeel van het loon en telt deze niet mee voor de berekening van de transitievergoeding. Dit bedrag hoeft overigens niet benoemd te worden als ”eindejaarsuitkering”. Het kan bijvoorbeeld ook een 13e maand of kerstbonus heten.

Overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen
Ook eventuele overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen die de werknemer in de afgelopen 12 maanden uitgekeerd heeft gekregen, tellen voor 1/12 mee. U telt dit bedrag op bij het bruto maandloon.

Bonussen en winstuitkeringen
Bonussen en winstuitkeringen vormen geen vast onderdeel van het loon. Maar in tegenstelling tot provisie tellen bonussen en winstuitkering niet voor 1/12e deel van het gemiddelde per jaar mee. Er geldt een referteperiode van 3 kalenderjaren bij deze berekening. Dat betekent dat u voor de berekening van de transitievergoeding kijkt naar de uitgekeerde bonussen en winstuitkeringen over de afgelopen 36 maanden. Van dit totaalbedrag telt u 1/36e deel op bij het bruto maandloon. Heeft de werknemer korter dan 3 jaar bij uw organisatie gewerkt? Dan telt u alle bonussen en winstuitkeringen bij elkaar op en deelt u dit bedrag door het aantal dienstmaanden. Een werknemer die 15 maanden bij de organisatie was ontvangt dus 1/15e deel van zijn bonussen en winstuitkeringen en iemand die er 33 werkte ontvangt 1/33e deel.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.