Privacyverklaring

Inleiding
Gewoon Arbeidsrecht vindt uw privacy erg belangrijk en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig en veilig worden behandeld. In deze privacyverklaring  wordt toegelicht op welke wijze dat wordt gedaan. Heeft u hier vragen over, dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken via info@gewoonarbeidsrecht.nl.

Welke persoonsgegevens 
Gewoon Arbeidsrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze juridische diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de aard en inhoud van de dienst die u afneemt:

• Voor- en achternaam
• Titel
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Postcode
• BSN-nummer
• Woonplaats
• Bedrijfsnaam
• Functietitel
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Browser-fingerprint
• Uw bankrekeningnummer
• Overige persoonsgegevens/informatie die u actief verstrekt doordat deze gegevens noodzakelijk zijn met het oog op haar dienstverlening

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Gewoon Arbeidsrecht verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om uw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat u een dienst hebt afgenomen.
• Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te kunnen voeren die u hebt afgenomen.
• Om diensten te leveren die u hebt afgenomen.
• Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten die u eerder hebt afgenomen.
• Om de nieuwsbrieven en mailingen te verzenden.
• Om op basis van uw surfgedrag ons aanbod van diensten op uw voorkeuren af te stemmen. Dit doen wij alleen met uw toestemming.

Voorkomen van datalekken
Gewoon Arbeidsrecht werkt zowel met fysieke als digitale dossiers. Deze fysieke dossiers bevinden zich in een afgesloten ruimte zolang het dossier nog in behandeling is. Alleen Gewoon Arbeidsrecht heeft toegang tot deze dossiers. De persoonsgegevens van cliënten zijn opgeslagen op de computers en harde schijven waarbij uitsluitend toegang kan worden verleend met een toegangscode die enkel bij Gewoon Arbeidsrecht bekend is. Via een beschermd e-mailaccount van Outlook vindt communicatie per e-mail plaats.

Gewoon Arbeidsrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op via jeroen@gewoonarbeidsrecht.nl.

Beveilingsmaatregelen
• Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• Gewoon Arbeidsrecht verstuurt uw gegevens alleen via beveiligde internetverbinding (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ”https” en het hangslotje.
• Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
• Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
• Gewoon Arbeidsrecht is getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
• DKIM en SPF zijn internetstandaarden die Gewoon Arbeidsrecht gebruikt om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Bewaren van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen via jeroen@gewoonarbeidsrecht.nl.

Delen van persoonsgegevens 
Wij delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Gewoon Arbeidsrecht blijft echter wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewoon Arbeidsrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jeroen@gewoonarbeidsrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Gewoon Arbeidsrecht wijst u er ook nog op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gewoon Arbeidsrecht gebruikt Google Analytics cookies. Deze cookies worden gebruikt om statistieken over de website te verzamelen, aan de hand waarvan de technische functionaliteit van de website van Gewoon Arbeidsrecht verbeterd kan worden. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om geanonimiseerd gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Dergelijke cookies helpen ons om de site te optimaliseren. Tenslotte worden deze cookies geplaatst om geanonimiseerd uw surfgedrag bij te houden.

Gegevens als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en juridische vragen worden nooit opgeslagen, tenzij u gebruik maakt van onze betaalde diensten. Deze gegevens komen dan enkel terecht bij Gewoon Arbeidsrecht en nooit bij derden.

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Aangezien cookies op uw eigen computer worden opgeslagen heeft Gewoon Arbeidsrecht daar geen toegang toe. U zult het verwijderen en/of het uitschakelen ervan dus zelf moeten doen. Het uitschakelen van cookies wordt gedaan via uw eigen browser en de methode daarvan verschilt per browser. Voor meer informatie hierover kunt u de website van uw browser raadplegen.

Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van de website van Gewoon Arbeidsrecht gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u gebruik wenst te maken van de rechten zoals verwoord in deze verklaring omtrent het gehanteerde privacybeleid, neemt u dan contact op met Gewoon Arbeidsrecht via:

Gewoon Arbeidsrecht
o.v.v. Privacy

Postbus 158
6920 AD Duiven

jeroen@gewoonarbeidsrecht.nl