Proeftijd

Een proeftijd is een voor een werknemer tamelijk rechteloze periode. De eisen die de wet en rechtspraak aan zo’n beding stellen zijn dan ook streng. Een proeftijd overeenkomen als eerder al dezelfde werkzaamheden als uitzendkracht zijn verricht, gaat onderuit.

Proeftijd
De proeftijd is bedoeld om kennis met elkaar te maken. De werkgever kan kijken of de werknemer bevalt. De proeftijd biedt ook de werknemer de kans om te kijken of het hem bevalt om voor de werkgever te werken. Bevalt het een van de partijen niet, dan kan ervoor worden gekozen om de arbeidsovereenkomst per direct te beëindigen.

Eisen proeftijd
Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen. Als dit niet is gebeurd, kan geen beroep worden gedaan op een proeftijd. Als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 6 maanden of minder mag geen proeftijd worden opgenomen. Bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden, maar minder dan 2 jaar mag een proeftijd van 1 maand worden vastgelegd. Als de arbeidsovereenkomst voor meer dan 2 jaar of voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, mag een proeftijd van 2 maanden worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Ontslag in proeftijd niet geldig
In een zaak waar de kantonrechter Amersfoort zich eerder over boog, was de werknemer eerst bij de werkgever werkzaam geweest als uitzendkracht. Als uitzendkracht was hij werkzaam geweest als grondwerker. In de arbeidsovereenkomst die hem vervolgens werd aangeboden, was dezelfde functie vermeld.

Geen proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst
Een proeftijd mag in een dergelijke situatie alleen worden opgenomen als de arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist van de werknemer. Dat was hier niet het geval. Het enkele feit dat de werknemer op basis van de arbeidsovereenkomst met werkgever zijn rijbewijs CE zou gaan behalen, vond de kantonrechter onvoldoende. Het werk was namelijk hetzelfde gebleven.
De kantonrechter oordeelde dan ook dat werkgever voldoende gelegenheid had gehad om de vaardigheden te beoordelen in de tijd dat de werknemer als uitzendkracht werkzaam was geweest. In een dergelijke situatie mag niet weer een proeftijd overeengekomen worden. Het standpunt dat de werkgever vervolgens nog had ingenomen dat eigenlijk sprake was van ontslag op staande voet werd afgewezen. Dit stond niet in de ontslagbrief en ook aan de eisen van een ontslag op staande voet werd niet voldaan.

Werknemer terug op de werkvloer
De proeftijd was in dit geval dan ook nietig. Het verleende proeftijdontslag werd om deze reden vernietigd en de werknemer moest weer worden toegelaten tot de werkvloer.

Waar de werkgever in dit geval dus dacht makkelijk van de werknemer af te komen, bleek dat toch anders te liggen. Goed om over dit soort zaken vooraf juridisch advies in te winnen. Dat hoeft niet veel tijd te kosten en kan een hoop problemen achteraf voorkomen.