Rouwen op de werkvloer

Als een werknemer vrij wil nemen voor zijn rouwproces na een overlijden, kan hij zijn werkgever vragen naar de mogelijkheden. Er is geen wettelijke rouwverlofregeling waar de werknemer gebruik van kan maken. Wel kan de werknemer doorgaans direct na het overlijden van een naaste enkele dagen calamiteiten- en ander kort verzuimverlof  opnemen.

Sommige cao’s bevatten wél bepalingen die werknemers een recht op rouwverlof bezorgen, bijvoorbeeld de cao Bouw. De werknemer kan dan, afhankelijk van wat de cao-partijen hebben afgesproken, een aantal dagen per periode (gedeeltelijk) betaald of onbetaald verlof opnemen. Daarbij zullen er voorwaarden gelden voor de relatie van de werknemer met de persoon die is overleden, bijvoorbeeld dat de overleden naaste een partner, kind of ouder is. Is er geen cao-bepaling voor rouwverlof van toepassing, dan kan de werkgever ook zelf nog regels voor rouwverlof hebben opgenomen in het eigen arbeidsvoorwaardenreglement.

Is er helemaal niets vastgelegd rond rouw, dan komt het nog meer aan op overleg tussen de werkgever en werknemer. Als de werkgever niet bereid is om (betaald) rouwverlof te geven, behoudt de werknemer natuurlijk altijd de mogelijkheid om (een deel van) zijn resterende vakantiedagen op te nemen.

Ziekteverzuim

Een belangrijke vraag is wat de werknemer verder helpt. Rouwverwerking kan lang duren en de manier waarop met een overlijden wordt omgegaan, verschilt per persoon. De één heeft baat bij vrije tijd, terwijl de ander juist behoefte heeft aan afleiding via zijn werk, eventueel met de vrijheid om wat flexibeler met de werktijden en invulling van het werk om te gaan. De werkgever heeft er zelf ook baat bij de werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen, want ziekteverzuim ligt op de loer en dat kan een forse kostenpost opleveren. De meeste rouwenden zijn echter niet op hun plek in de ziektewet en toch belanden ze daar wel vaak in.  

Uit een onderzoek van CNV is naar voren gekomen dat bijna de helft (44%) in de afgelopen 10 jaar een dierbare heeft verloren. Daarvan heeft 33% zich kort ziekgemeld en 9% heeft zich voor langere tijd ziekgemeld. Ook moest 16% van hen vakantiedagen opnemen omdat hij of zij niet goed kon functioneren vanwege rouw op het werk. En 26% van de rouwenden is weer te snel aan het werk gegaan met latere uitval tot gevolg.

Het is dus zowel voor werkgever als werknemer belangrijk om een rouwende medewerker aandacht te geven, ondersteunen en begrip te tonen tijdens het rouwproces. Maar hoe doet u dat en kan iedereen dat? Iemand ondersteunen bij rouw op het werk is maatwerk en vraagt om een alerte wijze van communiceren. Er kunnen namelijk tijdens het rouwproces nieuwe zorgen ontstaan, bijvoorbeeld op financieel gebied. Daarnaast is de ene persoon heel open die het fijn vindt om zijn of haar verhaal kwijt te kunnen over het verlies. De andere persoon vindt het lastig om erover te praten of heeft er geen behoefte aan en wil op het werk vooral afleiding vinden. Het is aftasten wat werkt en op basis van goede gesprekken met een rouwende medewerker een oplossing op maat te vinden.

Een werkgever kan ervoor kiezen om samen met een professionele hulpverlener te kijken naar de mogelijkheden om rouw en werken te combineren, zoals bijvoorbeeld Nunazorg. Deze organisatie biedt werkgevers maatwerk als het gaat om rouwverwerking en communicatie met rouwenden op de werkvloer.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op.