Straks geen transitievergoeding meer bij bedrijfseconomisch ontslag?

Werkgevers zijn geen transitievergoeding verschuldigd als in de cao een gelijkwaardige, vervangende voorziening is geregeld. De regels rondom deze vervangende voorziening wijzigen. In antwoord op Kamervragen heeft minister Koolmees van SZW hier onlangs meer duidelijkheid over gegeven.
Op dit moment hoeft een werkgever al geen transitievergoeding te betalen als in de cao een gelijkwaardige voorziening is afgesproken. Een wetsvoorstel, dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt, wijzigt deze regeling op twee punten, te weten:

– Het afspreken van zo’n vervangende voorziening kan straks alleen bij bedrijfseconomisch ontslag.
– De vervangende voorziening hoeft niet meer minimaal gelijk te zijn aan de waarde van de transitievergoeding.

Bij zo’n vervangende voorziening kan het bijvoorbeeld gaan om een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-uitkering. Wel moet de voorziening  bijdragen aan het voorkomen van werkloosheid of het verkorten van de duur van werkloosheid.

Individuele afspraken over voorziening mag in principe niet
Minister Koolmees verduidelijkt nog eens dat het afspreken van zo’n vervangende voorziening alleen mogelijk is per cao. Als er geen cao is of als cao-partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over de vervangende voorziening, moet de werkgever gewoon een transitievergoeding betalen. Werkgevers en werknemers mogen dan dus niet op individueel niveau afspraken over een vervangende voorziening maken, tenzij ze een beëindigingsovereenkomst sluiten.

Vervangende voorziening kan ook redelijke vergoeding zijn
De minister geeft verder aan dat een redelijke financiële vergoeding ook als vervangende voorziening kan worden gezien. Dit kan een lagere vergoeding dan de transitievergoeding zijn als de financieel-economische situatie in een organisatie of sector zodanig is dat de continuïteit in gevaar komt bij het verschuldigd zijn van de transitievergoeding. Ook kan de financiële vergoeding lager zijn dan de transitievergoeding als de cao naast deze vergoeding nog een andere voorziening biedt die gericht is op het voorkomen of verkorten van de werkloosheid. Er zit geen ondergrens aan de financiële vergoeding; het is aan cao-partijen om hier redelijke afspraken over te maken.

Verwachte ingangsdatum is 1 januari 2020
De vervanging van de transitievergoeding is in hetzelfde wetsvoorstel geregeld als de compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Hoewel die compensatie op zijn vroegst per 1 april 2020 ingaat, treden de nieuwe regels voor de vervanging van de transitievergoeding naar verwachting al per 1 januari 2020 in werking. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel instemmen met het wetsvoorstel.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.