Vakantiedagen vervallen niet tijdens ziekte

In 2012 is de Nederlandse vakantiewetgeving aangepast aan de Europese regelgeving. Op basis van die regelgeving heeft elke werknemer aanspraak op minimaal vier weken betaalde vakantie per jaar. Als de werknemer die minimum vakantieaanspraak niet vóór 1 juli van het opvolgende kalenderjaar heeft opgenomen, vervallen die vakantiedagen. Maar is dat ook het geval als de werknemer ziek is (geweest)?

Verval vakantiedagen
De wet kent een uitzondering voor het vervallen van de vakantiedagen. Als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen, komen ze niet te vervallen. Dat is onder andere het geval als de werknemer ziek is geweest en geen mogelijkheid had om te re-integreren. Het Hof Den Haag bevestigde dat onlangs in een zaak waarin de werknemer eerst volledig ziek was, toen met zwangerschaps- en bevallingsverlof ging en vervolgens weer ziek was.

In die zaak werd ook nog eens benadrukt dat vakantiedagen alleen maar komen te vervallen als de werkgever de werknemer op nauwkeurige wijze en op tijd heeft geïnformeerd over zijn vakantierechten, zodat de werknemer daar nog gebruik van kan maken. Concreet betekent dat dat de werkgever er verstandig aan doet om in de loop en/of na afloop van het kalenderjaar schriftelijk te laten weten dat en welke vakantiedagen kunnen komen te vervallen.

Bovenwettelijke vakantiedagen
De regels die gelden voor de minimum vakantiedagen gelden overigens niet voor alle extra vakantieaanspraken die de werknemer krijgt, de zogeheten bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen hebben een verjaringstermijn van 5 kalenderjaren. Die termijn kan zelfs verlengd worden als de werknemer daar aanspraak op maakt.

Afschrijven vakantiedagen
Bij het opnemen van vakantiedagen moeten in principe eerst die vakantiedagen worden afgeschreven die het eerste komen te vervallen. In de meeste gevallen zullen daarom eerst de minimum vakantiedagen worden weggestreept. Daarna komen pas de bovenwettelijke vakantiedagen aan bod. Als het nieuwe kalenderjaar is aangebroken, moeten echter opnieuw eerst de minimum vakantiedagen worden afgeboekt. De bovenwettelijke vakantiedagen van het kalenderjaar daarvoor hebben immers nog een levensduur van 4 jaar. Dat heeft in de praktijk tot gevolg dat in normale gevallen vakantiedagen bijna nooit komen te vervallen.

Verplichting om alle vakantiedagen op te nemen in kalenderjaar
Regelmatig kom ik in arbeidsovereenkomsten de regel tegen dat een werknemer alle vakantiedagen moet opnemen in het jaar dat ze worden opgebouwd of dat maar een maximumaantal mag worden meegenomen naar het nieuwe kalenderjaar. Die afspraak is niet geldig. Minimum vakantiedagen blijven in ieder geval staan tot 1 juli van het opvolgende jaar en de bovenwettelijke vakantiedagen zelfs gedurende minimaal 5 jaar.

Vragen over opbouw en verval van vakantiedagen, neem dan vrijblijvend contact op.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.