Vanaf 2019 lagere transitievergoeding vaker mogelijk

De overbruggingsregeling die het voor kleine organisaties mogelijk maakt om bij een slechte financiële situatie een lagere transitievergoeding toe te kennen aan werknemers, wordt verruimd. Mogelijk al per 1 januari 2019.

In de Wet werk en zekerheid is voor werkgevers met minder dan 25 werknemers een tijdelijke regeling getroffen voor het geval zij werknemers moeten ontslaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden en in financieel zwaar weer verkeren. Deze werkgevers hoeven bij de berekening van de transitievergoeding geen rekening te houden met dienstjaren die vóór 1 mei 2013 liggen. Dat moet voorkomen dat de transitievergoedingen werkgevers verder in de problemen brengen. De financiële voorwaarden om van de regeling gebruik te kunnen maken, zijn echter streng. Te streng, zo vindt het kabinet. De overbruggingsregeling wordt daarom versoepeld.

Overbruggingsregeling niet effectief genoeg
Het kabinet heeft onderzoek laten doen naar de overbruggingsregeling. In het kort is de conclusie dat de regeling doet wat hij moet doen, maar niet effectief genoeg is. Dit kan onder andere komen door de strengheid van de financiële criteria, die zijn opgenomen in de Ontslagregeling. In het regeerakkoord werd een wijziging van de criteria aangekondigd. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daar nu mee bezig. Bedoeling is dat de regeling per 1 januari 2019 verandert, maar het is nog onzeker of die datum voor UWV haalbaar is. De nieuwe regels gelden maximaal een jaar, want per 1 januari 2020 vervalt de regeling, net als de tijdelijke regeling voor 50-plussers. Vanaf 2020 moeten de regels van de WAB voor de transitievergoeding van toepassing zijn.

Andere criteria voor lagere transitievergoeding
In een brief aan de Tweede Kamer gaat de bewindsman in op de beoogde aanpassingen. Hij wil voorkomen dat kleine werkgevers de overbruggingsregeling pas kunnen toepassen als een faillissement onafwendbaar is (bij faillissement vervalt het recht op transitievergoeding). In de Ontslagregeling komt te staan dat het netto resultaat van een organisatie over drie jaar gemiddeld negatief moet zijn om in aanmerking te komen voor de korting van de transitievergoeding. Nu geldt nog dat het resultaat drie jaar op rij negatief moet zijn. Ook hoeft straks de waarde van het eigen vermogen niet meer negatief te zijn aan het einde van het boekjaar. Daarvoor in de plaats wordt een solvabiliteit van ten hoogste 15% een voorwaarde. De solvabiliteit geeft simpel gezegd een indicatie van de mate waarin een organisatie aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.