Verandering transitievergoeding, betaal niet teveel!

Op heb gebied van de transitievergoeding staat er het een en ander te veranderen. Dit kan positief uitpakken voor u als werkgever. Zorg dat u niet te veel betaalt. In dit nieuwsbericht leest u hoe u dat voorkomt.

Transitievergoeding
Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. Deze (wettelijke) vergoeding houdt in dat een werknemer die twee jaar of langer in dienst is, recht heeft op een vergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Bij iedere onderhandeling rond het beëindigen van een dienstverband speelt de transitievergoeding een belangrijke rol. Daarbij bestaat er altijd één zekerheid: werknemers vinden de vergoeding te laag en werkgevers te hoog!

Verandering vanaf 2020
Voor de werkgevers heb ik goed nieuws. Er zitten veranderingen rond de transitievergoeding aan te komen, die voor werkgevers over het algemeen gunstig uitvallen. Deze veranderingen gaan in per 1 januari 2020.

Schokkend hoog
Een werkgever (met meer dan 25 werknemers in dienst) wil afscheid nemen van werknemer Willem. Hij is geboren op 1 oktober 1958, en dus 60 jaar. Op 1 juli 1985 is Willem in dienst gekomen. De werkgever vroeg mij wat de transitievergoeding is. Willem heeft een salaris van € 2.500 bruto per maand (exclusief vakantiegeld). De werkgever wil per 1 juli 2019 de arbeidsovereenkomst met Willem beëindigen. Bij berekening van de vergoeding kwam ik uit op een bedrag van € 55.575 bruto. Hier schrok de werkgever enorm van. Hoe kon dit bedrag zo hoog zijn?

Tijdelijke regeling
Dit is met name het gevolg van de tijdelijke regeling die loopt van 1 juli 2015 tot 1 januari 2020. Deze regeling houdt in dat een werknemer die ouder dan 50 jaar is én meer dan 10 jaar in dienst is, een andere en zwaardere telling van de dienstjaren heeft dan werknemers die niet aan beide voorwaarden voldoen.

Aantal personeelsleden
Daarnaast telt ook het aantal personeelsleden van de werkgever mee, in dit geval 25. Een werkgever met minder werknemers zou in dezelfde situatie een transitievergoeding van
€ 41.400 bruto moeten betalen. Een nadeel voor deze werkgever van bijna € 15.000 bruto.

Tijdelijke regeling vervalt
De tijdelijke regeling vervalt op 1 januari 2020. Er geldt dan dus geen zwaardere dienstjarentelling meer voor oudere medewerkers. Voor hen gaat ook de wettelijke basisregeling gelden.

Wat betekent dit voor de werkgever van Willem?
Wanneer de werkgever van Willem de arbeidsovereenkomst na 2020 beëindigt en bijvoorbeeld per 1 juli 2020 de transitievergoeding berekent, komen we uit op een vergoeding van € 42.750 bruto. Dat scheelt dus € 13.000 bruto ten opzichte van de huidige regeling. Maar daarmee is de kous nog niet af.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Zoals ik al aangaf, komt er nog een wijziging aan op basis van de (inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen) Wet Arbeidsmarkt in Balans.
Op dit moment hebben we na de eerste 10 jaar dienstverband een zwaardere telling van de opvolgende jaren. Hierdoor heeft een werknemer (vereenvoudigd) per ieder volledig dienstjaar recht op een half maandsalaris aan transitievergoeding. Dit wordt vanaf 1 januari 2020 teruggebracht naar de basisregeling van een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Nog lagere transitievergoeding
De transitievergoeding van Willem gaat daarmee opnieuw verder naar beneden. Hij is op 1 juli 2020 precies 35 jaar in dienst en komt op een vergoeding van 11,67 maandsalarissen. In de oude situatie zou dit 15,83 maandsalarissen zijn. Daarmee gaat het bedrag van de transitievergoeding verder omlaag naar € 31.509 bruto.

Alles samenvattend komen we op een verschil van ruim € 25.000 bruto op de transitievergoeding, ten opzichte van 1 juli 2019!

Weegt besparing op tegen kosten?
Het moment waarop u als werkgever de arbeidsovereenkomsten beëindigt, heeft dus grote invloed op de hoogte van de te betalen transitievergoeding. Maar of de besparing van de te betalen transitievergoeding opweegt tegen de kosten die gepaard gaan met een voortzetting van het dienstverband (loon- en pensioenkosten) is uiteraard ter beoordeling aan u als werkgever. Niet alleen kosten spelen echter een rol, denk ook aan mogelijke frustraties over de houding of het gedrag van een werknemer.

Andere regelingen
Dit zijn overigens niet de enige regelingen die van invloed kunnen zijn op de te betalen (transitie)vergoeding. Informeer u dan ook altijd goed, voordat u een stap zet die leidt tot een mogelijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een werknemer en het betalen van een (transitie)vergoeding. Neem desgewenst vrijblijvend contact op.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.