Visie werknemer op re-integratie vanaf 1 juli 2023 vastleggen

Het is belangrijk om de mening van de zieke werknemer te vragen over het re-integratietraject, zeker als dit traject al enige tijd gaande is. Daarom moeten vanaf 1 juli 2023 zowel de werkgever als de zieke werknemer hun visie over de re-integratie in het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie geven. Dit is een formele vastlegging van wat er in de praktijk vaak al gebeurde, maar dit wordt straks dus verplicht. Deze visie van werknemers is overigens ook verplicht voor eigenrisicodragers voor de ZW.

Het verplicht vastleggen van de visie van de arbeidsongeschikte werknemer moet tot meer betrokkenheid van de werknemer bij de re-integratie leiden. Bovendien moet dit het gesprek over de lopende re-integratie bevorderen. Als er al een Plan van aanpak of Eerstejaarsevaluatie is gemaakt, hoeft de mening van de werknemer niet meer toe te worden gevoegd. Dat is alleen nodig als er na 1 juli a.s. een wijziging in de afspraken wordt gemaakt.

De nieuwe formulieren voor het Plan van aanpak en de Eerstejaarsevaluatie kunnen via bijgaande link worden gedownload: https://lnkd.in/dAY9afnA.

Zijn er nog vragen, neem dan gerust contact met me op.