.

Voor werkgevers

In veel organisaties is arbeid het belangrijkste kapitaal. Een organisatie kan immers niet zonder medewerkers. Het kan gebeuren dat u als werkgever te maken krijgt met een arbeidsrechtelijk conflict waarbij de diverse belangen hoog op lopen. Ontslagen, niet-functionerende medewerkers, zieke werknemers, reorganisaties, vaststellingsovereenkomsten, geschillen over een concurrentiebeding, dossieropbouw: allemaal zaken die horen bij arbeidsrecht voor de werkgever.

Maar het werkgeverschap is niet geheel zonder risico’s. Het arbeidsrecht is complex en altijd in beweging met steeds veranderende wetgeving en rechtspraak. De regels met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten en met betrekking tot het ontslag zijn sinds 2015 ingrijpend veranderd. Goede bijstand in een arbeidsconflict vereist daarom een actuele en brede kennis van het arbeidsrecht. Zo kan een arbeidsconflict met een van uw medewerkers langdurige en kostbare gerechtelijke procedures tot gevolg hebben. Tijdige advisering kan sturing geven aan het P&O-beleid, waardoor conflicten tot een minimum worden beperkt en hoge afkoopsommen als gevolg van verkeerde keuzes worden voorkomen. Mocht een procedure uiteindelijk onvermijdelijk zijn, dan treedt Gewoon Arbeidsrecht daadkrachtig op, met ruime aandacht voor zaken als afvloeiingsregelingen en outplacement.

Ook kan het zo zijn dat u als werkgever voor een bepaalde periode extra juridische capaciteit of een specifieke expertise nodig heeft, maar dat u dit niet wilt uitbesteden aan een dure advocaat of adviseur? Dan kan Gewoon Arbeidsrecht voor u een interim oplossing zijn, voor elke situatie, zoals vervanging bij verlof of ziekte, reorganisatie, ondersteuning bij nieuw beleid of nieuwe wetgeving en support bij pieken in workload.

Of u nu als werkgever volledig ontzorgd wilt worden of alleen af en toe een brief wilt laten tegenlezen of even sparren? Bij Gewoon Arbeidsrecht staat de klantvraag altijd centraal en alle vormen van dienstverlening zijn even interessant.

Gewoon Arbeidsrecht is er voor u in iedere fase. Gewoon Arbeidsrecht richt zich voornamelijk op mkb, mkb-plus en familiebedrijven in het oosten van het land. De tarieven van Gewoon Arbeidsrecht zijn laagdrempelig en passen bij deze doelgroep. 

Hieronder staan enkele veelvoorkomende vraagstukken, waarmee ik u als werkgever behulpzaam kan zijn:

Arbeidsovereenkomst opstellen of beoordelen;
Arbeidsvoorwaardenhandboek opstellen of beoordelen;
Beoordelingsgesprekken voorbereiden en/of voeren;
Arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
Arbeidsconflicten;
Ontslag en/of reorganisatie;
Transitievergoeding en billijke vergoeding;
Overgang van onderneming;
Collectieve arbeidsovereenkomsten;
Flexibele arbeidsovereenkomsten;
Concurrentie- en relatiebedingen;
Voorkomen van procedures;
Voeren van procedures.

Weet u precies wat uw rechten en plichten zijn? Gewoon Arbeidsrecht staat met raad en daad voor u klaar. Gewoon Arbeidsrecht beantwoordt al uw vragen en adviseert met een vooruitziende blik. Een gratis oriënterend intake gesprek, behoort tot de mogelijkheden.

Met werkgevers bouwt Gewoon Arbeidsrecht graag een duurzame relatie op, aangezien u waarschijnlijk vaker behoefte heeft aan de diensten van Gewoon Arbeidsrecht. Het sparren met cliënten en het delen van kennis wordt met plezier gedaan. Zo hoort bijvoorbeeld het geven van lezingen of presentaties tot de mogelijkheden.

Klik hier voor de contactgegevens van Gewoon Arbeidsrecht.