.

Voor werknemers

Bent u werknemer en hebt u een probleem op het gebied van arbeidsrecht?

Of weet u dat u het risico loopt om met een probleem op het gebied van arbeidsrecht geconfronteerd te worden en wilt u dit voorkomen?

Of bent u als werknemer geconfronteerd met de wens van uw werkgever om u te ontslaan, maar kunt u zich niet vinden in deze wens of kunt u zich niet vinden in de voorwaarden waaronder uw werkgever u wenst te ontslaan?

Of bent u als werknemer arbeidsongeschikt en wordt uw arbeidsongeschiktheid in stand gehouden door de manier waarop uw werkgever met u en uw arbeidsongeschiktheid omgaat?

Als werknemer met een arbeidsovereenkomst heeft u bepaalde rechten en plichten. Bent u (op staande voet) ontslagen of is uw werkgever van plan om u te ontslaan? Als arbeidsrechtspecialist kan Gewoon Arbeidsrecht u adviseren over de gevolgen van uw ontslag en waar u aan moet denken. Ook bij zaken als arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheid, vaststellingsovereenkomsten, contracten en non-activiteit helpt Gewoon Arbeidsrecht u graag met helder advies en concrete acties. 

Gewoon Arbeidsrecht gelooft sterk in de kracht van mediation. Gewoon Arbeidsrecht heeft hier ervaring mee en het heeft vaak een zeer positief effect. Desgewenst kan Gewoon Arbeidsrecht bemiddelen tussen u en uw werkgever, zodat wellicht een gang naar de rechter, met alle kosten en bijkomende stress van dien, kan worden voorkomen. Mocht mediation niet werken, dan kunnen andere middelen worden ingezet.

Gewoon Arbeidsrecht is er voor u om arbeidsrechtelijke problemen op te lossen of te voorkomen. De tarieven zijn eerlijk en laag.

De diensten die Gewoon Arbeidsrecht voor u als werknemer kan verrichten bestaan onder meer uit:

Voorkomen van ontslag c.q. verweer voeren tegen ontslag;
Beoordelen van een ontslagvoorstel van uw werkgever;
Hulp bij uw arbeidsongeschiktheid;
Loonvorderingen;
Disputen omtrent uitleg collectieve arbeidsovereenkomsten;
Vakantie- en verlofregelingen;
Disputen omtrent precontractuele bedingen, zoals bijvoorbeeld een concurrentiebeding.

Klik hier voor de contactgegevens van Gewoon Arbeidsrecht.