Procedures voorkomen

Het is mogelijk dat u als werkgever een conflict hebt met uw werknemer. Dat conflict kan zien op ziekteverzuim of ontslag, maar kan ook een heel andere oorzaak hebben. Wellicht is uw werknemer van mening dat u onvoldoende salaris hebt betaald, terwijl u van mening bent dat u uw werknemer alles heeft betaald waarop hij of zij recht heeft.
Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat u van mening bent dat uw werknemer het overeengekomen concurrentiebeding overtreedt, terwijl dit volgens uw werknemer niet het geval is. Het zijn slechts enkele voorbeelden, die in de praktijk regelmatig voorkomen

Over het algemeen is het raadzaam procedures te voorkomen. Procedures kosten over het algemeen namelijk veel tijd, geld en energie met een ongewisse uitkomst. Tijd, geld en energie die u niet aan andere zaken kunt besteden. Gewoon Arbeidsrecht kijkt graag met u mee of het mogelijk is om een procedure te voorkomen. Bijvoorbeeld door u behulpzaam te zijn bij onderhandelingen.
Vaak is hiervoor ook van belang om te weten wat de vermoedelijke uitkomst is als u wel gaat procederen. Dat stelt u immers in staat om te beoordelen of het zinvol is om te proberen een procedure te voorkomen of dat uw werknemer zich onredelijk opstelt en dat u er beter voor kunt kiezen om uw tijd, geld en energie te steken in het voeren van een procedure.

Vraagt u zich af of het zinvol zou zijn als Gewoon Arbeidsrecht zich inspant om een procedure te voorkomen? Neem dan vooral contact op om te bezien hoe u kunt worden geholpen.