Wanneer is een cao van toepassing?

Hoe weet u nu of u met uw bedrijf onder een cao valt en wat houdt dat dan in? Ik krijg deze vraag regelmatig van ondernemers die net starten of al een tijdje bezig zijn, maar geen duidelijk beeld hebben van cao’s.

Wat betekent de afkorting ?
Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat een cao is. De afkorting staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een overeenkomst die gesloten wordt door werknemersorganisaties – ook wel bekend als vakbonden – en een werkgeversorganisatie. Meestal geldt het voor een grote groep werknemers.

Wat staat er in een cao?
Een cao moet u eigenlijk zien als een leidraad voor uw bedrijf, maar één die geldt voor alle bedrijven in uw sector. U vindt hierin bijvoorbeeld spelregels over loonschalen, het betalen van overuren,  verzuim van zieke werknemers, opzegtermijnen en dergelijke.

Wat is de werkingssfeer van een cao?
Hoe komt u er nu precies achter of een cao van toepassing is? Bedenk onder welke sector uw bedrijf valt. Kijk vervolgens naar cao’s die het meest lijken aan te sluiten. Die vindt u eenvoudig via internet. Aan het begin van elke cao staat de zogenaamde werkingssfeer omschreven. Dat is eigenlijk niet anders dan een uitleg waaruit u kunt afleiden of uw bedrijf hieronder valt. De branche wordt omschreven, net als de activiteiten en er staat meestal een omschrijving van groepen werknemers. Het gaat echt om de aard van de onderneming.

Is het eigenlijk verplicht om onder een cao te vallen?
Stel u hebt naar cao’s gezocht en u ziet een cao waarvan de werkingssfeer wel eens op uw onderneming kan slaan. Moet u die dan direct toepassen? Alleen in twee gevallen bent u daartoe verplicht. Namelijk allereerst als u lid bent van de werkgeversorganisatie. U weet zelf het beste of u lid bent van een werkgeversorganisatie die partij was bij het sluiten van een cao. Bent u lid? Dan bent u dus verplicht tot toepassing. Maar als u geen lid bent van de werkgeversorganisatie dan kunt u nog steeds gehouden zijn een cao toe te passen, namelijk als die algemeen verbindend is verklaard (hierna: ”AVV”).

Wat is een algemeen verbindend verklaring?
Als een cao AVV is dan betekent dat dat de cao op alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak van toepassing is, ook als die geen lid zijn van werkgevers- of werknemersorganisaties. U moet dus weten of hiervan sprake is. Want wanneer dat het geval is en u past de cao niet toe op de arbeidsovereenkomsten kan uw werknemer naleving afdwingen.

Via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u checken of een cao AVV is. Raadpleeg bij twijfel altijd een arbeidsrechtjurist.

Wat is een incorporatiebeding?
De meeste ondernemers houden de touwtjes liever zelf in handen en vinden het niet altijd prettig dat ze gebonden zijn aan een cao waar andere partijen hebben bepaald wat de arbeidsvoorwaarden zijn voor hun werknemers. Aan de andere kant hoeft u zelf niet of minder na te denken over allerlei arbeidsvoorwaarden, omdat die al geregeld zijn. Dus wat als u met uw bedrijf feitelijk niet valt onder een cao, maar dat toch wel zou willen?

Dan is de oplossing snel bedacht. U kunt namelijk ook een cao volgen zonder dat u lid bent van een werkgeversorganisatie of zonder dat u valt onder een bedrijfstak-cao. Dat doet u dan door één of meer of misschien zelfs wel alle artikelen daaruit expliciet op de arbeidsovereenkomst van toepassing te verklaren. Dat wordt dan een incorporatiebeding genoemd. Let wel even op de termijn en dus op de looptijd.

Wat als u de cao-bepalingen niet naleeft?
Als u gebonden bent aan een cao, maar u leeft de bepalingen niet na, kan u dat duur komen te staan. Uw werknemers kunnen – eventueel zelfs via een procedure – verzoeken om naleving. Maar ook de vakbonden kunnen naleving van bepalingen verzoeken op straffe van een dwangsom, zodat u bij veroordeling effectief nog meer kwijt bent.

Cao-recht is best een ingewikkelde materie. Als u hierover meer wilt weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.