Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 is deze nieuwe wet van kracht. Dit heeft diverse gevolgen voor u als werkgever. Ik zet de belangrijkste op een rij.

  1. U moet binnen één week na de start van het dienstverband uw werknemers schriftelijk informeren over onder andere de duur van de arbeidsovereenkomst, de werkplek en het scholingsbeleid. Als een bestaande medewerker naar deze informatie vraagt, dan moet u hem hierover binnen een maand informeren. Verschaft u deze informatie niet of onjuist? Dan kunt u aansprakelijk gehouden worden voor de schade die daardoor veroorzaakt wordt.
  2. U moet voor uw oproepkracht vastleggen op welke dagen of in welke tijdvakken hij kan worden opgeroepen. Gedurende die “referentie-uren” kan een werknemer verplicht worden om aan de oproep gehoor te geven.
  3. U moet verplichte scholing kosteloos aanbieden. Een opleiding is “verplicht” als dit volgt uit de wet of cao. Verplichte beroepsopleidingen zijn uitgezonderd. Uitgezonderd is ook de scholing, die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat waarover de werknemer op grond van een wettelijke verplichting of de cao al moet beschikken om een functie te mogen uitvoeren. Voor verplichte scholing kan dus geen studiekostenbeding meer worden afgesproken.
  4. Een algeheel verbod op nevenwerkzaamheden is niet meer toegestaan. U mag uw werknemer nog wel verplichten om vooraf schriftelijke toestemming te vragen voor het verrichten van nevenwerkzaamheden. U mag deze toestemming alleen weigeren als u hiervoor een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ heeft.

Wilt u meer informatie over de wijzigingen naar aanleiding van de wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Neem gerust contact op.