Ziekteverzuim

Met ziekteverzuim zijn onder meer hoge salariskosten en/of verzekeringspremies gemoeid. Gelukkig kunt u als werkgever het ziekteverzuim grotendeels voorkomen door een goed verzuimbeleid te voeren. Ook kunt u de duur van de arbeidsongeschiktheid aanzienlijk beperken door uw werknemer goed te begeleiden bij zijn of haar re-integratie.

Re-integratie van een zieke werknemer begint uiteraard met het inschakelen van een bedrijfsarts. De bedrijfsarts bepaalt al dan niet samen met andere arbeidsdeskundigen wat de werknemer nog allemaal kan, hoe lang de werknemer dit kan, of een opbouwschema van toepassing is en of er sprake is van bijzonderheden. Aan de hand daarvan dient u als werkgever dan de re-integratie van de zieke werknemer te laten plaatsvinden.

Weet u als werkgever niet goed hoe u aan de slag moeten gaan met de informatie die u hebt gekregen van de bedrijfsarts? Loopt u vast, omdat u niet goed weet hoe u binnen het advies van de bedrijfsarts toe kunt werken naar volledige werkhervatting?

Het is als werkgever over het algemeen lastig om de informatie van de bedrijfsarts, waaruit blijkt wat de werknemer allemaal nog kan, om te zetten naar taken die verricht dienen te worden. Bij voorkeur moet het hierbij gaan om taken die liggen binnen het takenpakket van de arbeidsongeschikte werknemer, maar het kunnen ook andere passende werkzaamheden binnen uw organisatie, zijn.

Ook is het voor werkgevers regelmatig lastig om de taken steeds verder uit te bouwen binnen de mogelijkheden die de bedrijfsarts heeft geschetst. Toch is dat erg belangrijk, omdat anders de overstap naar het verrichten van het volledige takenpakket een te grote stap wordt en het risico ontstaat op een terugval. Dat moet uiteraard zoveel als mogelijk voorkomen dienen te worden. Ook zult u willen voorkomen dat u aan het einde van de loondoorbetalingsperiode van twee jaar wordt geconfronteerd met een loonsanctie van UWV, omdat de re-integratie niet voortvarend genoeg is aangepakt. Het UWV toetst heel erg streng, omdat al snel wordt geoordeeld dat benutbare mogelijkheden onbenut zijn gebleven.

De re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer lijkt ingewikkeld, maar is het niet. Net als voor veel andere zaken geldt, geldt ook hiervoor dat het niet moeilijk is met de juiste kennis en ervaring. Die hebt u als werkgever meestal niet als u nog niet vaak te maken hebt gehad met arbeidsongeschikte werknemers.

Wilt u weten of Gewoon Arbeidsrecht u van dienst kan zijn bij de re-integratie van uw werknemer? Neem dan kosteloos en vrijblijvend contact op.